Skip to main content
Trích yếu Quyết định về việc kiện toàn BCĐ giảm nghèo xã Liên Hội
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Liên Hội
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch nâng cấp chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI năm 2024 của UBND xã Liên Hội
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch tổ chức phát động Ngày chạy OLympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu kẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NĂM 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện công tác văn hóa văn nghệ năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế haoch cải cách hành chính xã Liên Hội
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các thôn trên địa bàn xã Liên Hội năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Văn bản của Xã

About