Skip to main content

Cấp cây giống cây trồng lâm nghiệp Chương trình trồng cây xanh phân tán năm 2023

Ngày 10 tháng 11 năm 2023, Hạt kiểm lâm huyện Văn Quan phối hợp với UBND xã Liên Hội cấp cây giống cây trồng lâm nghiệp, chương trình trồng cây phân tán năm 2023 (cây hồi) tại các thôn: Bản Hạ, Bản Thượng, Nà Me, Bản Nhang, Việt yên, xã Liên Hội. Tổng số cây được cấp cho 05 thôn là: 41.600 cây.

1

 

2

About