Skip to main content

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa chủ tịch UBND xã với Thanh niên năm 2024

Ngày 26/3/2024 UBND xã Liên Hội tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa chủ tịch UBND xã với Đoàn thanh niên năm 2024

Tại Hội có các câu hỏi đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên được Đồng chí chủ tịch UBND xã trao đổi và giải đáp. Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị đề xuất liên quan đến việc tổ chức thực hiện phát triển các mô hình kinh tế trong thanh niên, nắm các chủ trương, chính sách hỗ trợ thanh niên trên địa bàn xã.

1

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About