Skip to main content

Hội Nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân Thôn Nà Me, Thôn Bản Hạ năm 2023

Ngày 17, 18/10/2023 Ủy ban nhân dân xã Liên Hội tổ chức Hội nghị Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân Thôn Nà Me, Thôn Bản Hạ năm 2023. Tham dự Hội nghị đối thoại có các Đ/C Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, UB MTTQ và các công chức chuyên môn phụ trách các lĩnh vực. các Đ/c Bí thư chi bộ, trưởng thôn và đại diện các hộ gia đình 02 thôn.

1

 

m2

Hội nghị đối thoại Thôn Nà Me

m3

 

m4

Hội Nghị đối thoại tại thôn Bản Hạ

Tại Hội nghị đã nghe Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội- xã hội, quốc phòng an ninh 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 2 tháng cuối năm 2023. Hội nghị tiến hành thảo luận có các lượt  ý kiến tập trung về các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, công tác giảm nghèo, đường giao thông, đất đai. an ninh trật tự. Tại Hội nghị đã được Đ/C Chủ tịch UBND xã, các Đ/C công chức chuyên môn liên quan trả lời ý kiến kiến nghị của nhân dân. Và tiếp thu các ý kiến không thuộc thẩm quyền để chuyển tải cấp trên.

About