Skip to main content

Hội nghị Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy rừng và tuyên truyền Luật lâm nghiệp năm 2023

Ngày 30/6/2023 Hạt kiểm Lâm huyện Văn Quan phối hợp với UBND xã Liên Hội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy rừng và tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp năm 2023. Tham gia tập huấn 72 học viên là lãnh đạo Đảng ủy, UBND, MTTQ Việt Nam xã các tổ chức chính trị - xã hội xã,công chức, trưởng thôn, bí thư chi bộ, công an viên, trưởng ban công tác mặt trận các thôn trên địa bàn xã

Tại Hội nghị các học viên được  các Đ/c báo cáo viên; Hứa Nguyên Hoàn, Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện, Đ/c Mông Thị Duyên, Đ/c Lê Ngọc Đức kiểm lâm viên huyện Văn Quan hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy rừng và tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và các văn bản liên quan.

Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, cho cán bộ, công chức, cán bộ thôn bản góp phần tăng cường kiến thức bảo vệ rừng đối với Nhân dân.

1

About