Skip to main content

Hội nghị tập huấn kỹ thuật nuôi lơn, gà năm 2023

Ngày 29/9/2023 Ủy ban nhân dân xã Liên Hội phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn, gà  năm 2023. Tham gia tập huấn có 185 học viên là đối tượng thụ hưởng các  dự án chương trình mục tiêu Quốc gia  năm 2023 đến từ các  thôn trên địa bàn xã

Tại Hội nghị các học viên được các Đ/c báo cáo viên; Hoàng Văn Tăng, Phó giám Đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; Đỗ Thị Huệ chuyên viên, Trung tâm dịch dịch vụ Nông nghiệp huyện Văn Quan, trực tiếp hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi lợn, kỹ thuật nuôi gà.

Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức cho các học viên nắm được kỹ thuật chăn nuôi và chăm sóc lợn, gà, và hướng dẫn cho học viên cách vệ sinh chuồng trại, phòng trừ các dịch bệnh.

1

 

2

About