Skip to main content

Khai mạc huấn luyện dân quân năm 2023

Ngày 29/5/2023, Ban Chỉ huy quân sự xã Liên Hội tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2023. Đến dự và chỉ đạo có Đ/c Thướng tá Triệu Anh Tuấn ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy. Chỉ huy trưởng BCH QS huyện Văn Quan. Đ/c Triệu Lê Phượng chủ tịch UBND, chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, các Đ/c trong BCĐ hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, Trưởng các ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, trưởng thôn cùng với 73 chiến sĩ dân quân của 9/9 thôn trên địa bàn xã.

12

                                             CT UBND xã Khai Mạc     

3

                                  Đăng ký thi đua

4

Thượng tá Triệu Anh Tuấn. UV BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng BCH QS huyện Văn Quan phát biểu chỉ đạo

About