Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống Bạo lực gia đình; Tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam 28/6 năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lạng Sơn năm 2024, trên địa bàn xã Liên Hội
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới (05/6) tháng hành động vì môi trường năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Quyết định ban hành danh mục hồ sơ năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Chương trình công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Chương trình công tác tháng 4 năm 2024 của UBND xã
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Quyết định về việc kiện toàn BCĐ giảm nghèo xã Liên Hội
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Liên Hội
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Văn bản của Xã

About