Skip to main content

Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024

Ngày 15/02/2024 Cán bộ, công chức UBND xã Liên Hội ra quân tết trồng cây tại khuôn viên UBND xã được 10 cây hoa anh đào và trồng hoa dã quỳ tại dốc Cẩu tập được 1.200 hom hoa dã quỳ.

 

2

5

 

 

4

 

About