Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống Bạo lực gia đình; Tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam 28/6 năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lạng Sơn năm 2024, trên địa bàn xã Liên Hội
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới (05/6) tháng hành động vì môi trường năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch triển khai cuộc thi ảnh" giây phút hạnh phúc bên gia đình" tỉnh Lạng Sơn năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu kế hoạch tổ chức chương trình giao lưu Văn nghệ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (0705/1954-07/5/2024)
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch tiếp tục thực hiện mô hình"Chính quyền thân thiện" xã Liên Hội năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện tiêu chí Nông thôn mới, NTM Nâng cao năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Kế hoạch

About