Skip to main content
Khai mạc dân huấn luyện dân quân năm 2024

Ngày 21/5/2024, Ban Chỉ huy qu

HĐNVQS xã Liên Hội tổ chức gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024

Lễ đón nhận Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

Hội Nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân Thôn Nà Me, Thôn Bản Hạ năm 2023

Ngày 17, 18/10/2023 Ủy ban nhân dân xã Liên Hội tổ c

Khai mạc huấn luyện dân quân năm 2023

Ngày 29/5/2023, Ban Chỉ huy quân sự

Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Xã Liên Hội tổ chức gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023

Ủy ban Nhân dân xã Liên Hội tổ chức Lễ đón nhận quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4

Dân quân luyện tập tham gia Hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022

Subscribe to An ninh - Quốc phòng

About